Unikátní technologie TG® Radiant Active

Na povrch izolačního topného skla TG® Radiant Active se unikátní  technologií nanáší absolutně průhledná vodivá vrstva, která plní funkci ohřívacího elementu a  je schopná emitovat sálavé teplo až 80 °C

Vizuálně se sklo ničím neliší od běžných skel, ale svými vlastnostmi nabízí jedinečné výhody, které u jiných skel nenajdete.

Poskytují maximální tepelný a vizuální komfort, zamezují kondenzaci par a odstraňují sníh či led a představují
tak novou dimenzi řešení pro vytápění moderních staveb.


Vnitřní sklo s unikátní vrstvou TG® Radiant Active je sklo, kterým prochází elektrický proud a plní  funkci skla topného.

Na další pozice v izolačních sklech jsou používaná skla podle individuálního požadavku zákazníka.

Všechna Izolační topná dvojskla a trojskla TG® Radiant Active jsou kalená a vyráběna nejmodernějšími technologickými postupy, které dosahují technické parametry srovnatelné s nejlepšími skly na trhu.

Porovnání technických parametrů

Sledované faktory u izolačních dvojskel a trojskel TG® Radiant Active:

Ug = součinitel prostupu tepla      /      g = solární faktor SF – udává celkový prostup sluneční energie přes zasklení      /       LT = světelná prostupnost – míra viditelného světla procházejícího zasklením

+ Lepší světelná propustnost 

+ Nižší pořizovací cena 

+ Menší celková hmotnost 

- Větší tepelné ztráty

+ Nižší tepelné ztráty 

- Vyšší pořizovací cena 

- Vyšší celková hmotnost

 - Horší světelná propustnost

Technické údaje

Standardní tvary topných skel:


Speciální tvary topných skel:


Povrchová teplota skla:


Okenní rámy:

Topná skla je možné používat v jakýchkoli systémech okenních rámů a se všemi druhy materiálů běžně používaných na jejich výrobu - dřevo, plast, kov.


Příkon dle použití topného skla:

Hlavní zdroj tepla150-650 W/m2 - Teplota: max. 60 °C

Tepelný komfort: 150-650 W/m2 - max. 60 °C 

Antikondenzace: 150-650 W/m2 - max. 60 °C

Odstranění ledu a sněhu: 500-900 W/m2 - max. 80 °CRozměry topných skel:

300 x 400 mm - 2000 x 3000 mm


Připojení k elektrické síti:

Topné sklo je připojeno k domovní elektrické síti 230 V bez použití transformátorů napětí.


Regulace teploty:

Regulace teploty v místnosti se provádí pomocí prostorového termostatu stejně jako u jiných druhů vytápění.

Zeptejte se nás. Rádi Vám poradíme.