Transparentní nanovrstva TG® a její elektrony v akci

Technologie ThermoGlass® využívá průhlednou kovovou nanovrstvu na povrchu skla k transformaci elektrické energie na sálavé teplo. Nanovrstva, která je tenčí než 1/50 tloušťky lidského vlasu se nanáší při výrobě skleněných tabulí na povrch rozžhaveného skla osvědčeným a dlouhodobě ověřeným výrobním procesem, který zaručuje její dlouhodobou životnost. 

Transparentní vodivá nanovrstva se patentovanou technologií upraví laserem, aby bylo možno regulovat tok elektrického proudu a nastavit tak přesně požadovaný příkon a teplotu infratopného skla. 

Přívod elektrické energie k vodivé nanovrstvě je zajištěn pomocí dvou elektrod, které jsou naneseny formou speciální práškové směsi kovů. Nanovrstva se průchodem elektrického proudu zahřívá a transformuje elektrickou energii na příjemné sálavé teplo. 

Výsledkem je průhledné topné sklo ThermoGlass®, které emituje infračervené záření v dlouhovlnném pásmu 2 - 13 mikrometry. Právě tento interval tepelného záření je pro člověka a jeho vnímání tepelné pohody ideální.

Využítí topných skel ThermoGlass®

Vizuálně se topné sklo TG® ničím neliší od běžných skel, ale svými vlastnostmi nabízí jedinečné výhody a využití v oboru bezúdržbového komfortního vytápění. 

Infratopná skla Thermoglass® pro okna

Skla s topnou nanovrstvou TG® se používají jako součást infratopných izolačních dvojskel či trojskel (IGU) pro široké použití při vytápění interiéru nebo jako bezpečnostní lepené infratopné sklo Triplex (ESG/VSG) např. pro odtávání sněhu u střešních prosklení. 

  1. Kalené sklo (ESG)
  2. Topná nanovrstva TG®
  3. Kalené sklo (ESG)
  4. Kovová odrazivá vrstva
  5. Elektroda
  6. Distanční rámeček
  7. Primární tmel
  8. Sekundární tmel
  9. Vnější sklo 

Benefity topných skel ThermoGlass®

Exlusivní tepelný komfort

Využití jako hlavní zdroj vytápění

Bezúdržbový provoz "zapoj a zapomeň"

Neviditelný zdroj sálavého vytápění 

Zamezení kondenzace par

Porovnání technických parametrů

Sledované faktory u izolačních dvojskel a trojskel ThermoGlass®:

Ug = součinitel prostupu tepla      /      g = solární faktor SF – udává celkový prostup sluneční energie přes zasklení      /       LT = světelná prostupnost – míra viditelného světla procházejícího zasklením

+ Lepší světelná propustnost 

+ Nižší pořizovací cena 

+ Menší celková hmotnost 

- Větší tepelné ztráty

+ Nižší tepelné ztráty 

- Vyšší pořizovací cena 

- Vyšší celková hmotnost

 - Horší světelná propustnost

Technické údaje

Standardní tvary topných skel:


Speciální tvary topných skel:


Povrchová teplota skla:


Okenní rámy:

Topná skla je možné používat v jakýchkoli systémech okenních rámů a se všemi druhy materiálů běžně používaných na jejich výrobu - dřevo, plast, kov.


Příkon dle použití topného skla:

Hlavní zdroj tepla150-650 W/m2 - Teplota: max. 60 °C

Tepelný komfort: 150-650 W/m2 - max. 60 °C 

Antikondenzace: 150-650 W/m2 - max. 60 °C

Odstranění ledu a sněhu: 500-900 W/m2 - max. 80 °CRozměry topných skel:

300 x 400 mm - 2000 x 3000 mm


Připojení k elektrické síti:

Topné sklo je připojeno k domovní elektrické síti 230 V bez použití transformátorů napětí.


Regulace teploty:

Regulace teploty v místnosti se provádí pomocí prostorového termostatu stejně jako u jiných druhů vytápění.

Zeptejte se nás. Rádi Vám poradíme.